Samling: VITAMINER/MINERALER

Vitaminer og mineraler er essensielle næringsstoffer som kroppen trenger for å fungere riktig. De spiller en rekke viktige roller i ulike biologiske prosesser, og deres mangel kan føre til en rekke helseproblemer.