SWANSON PROP 65

OM SWANSON PROP 65: "Cancer and reproductive harm.

Hva er Californias forslag 65?
Proposition 65, også kjent som Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act av 1986, er en lov i California som krever at selskaper skal vise en advarselsetikett på ethvert produkt som inneholder visse kjemikalier med nivåer over en forhåndsbestemt terskel.

Er produkter med en proposisjon 65 advarsel utrygge?
Når en produsent inkluderer en Proposition 65-advarsel på et produkt, betyr det ikke at produktet er usikkert. Prop 65-regelverket er spesielt strengt og overgår retningslinjer fastsatt av EPA og FDA. Snarere er advarselen ment å informere forbrukere i California om tilstedeværelsen av et kjemikalier på Proposition 65, slik at forbrukeren kan ta en informert avgjørelse når de kjøper produktet. Ved bruk som anvist er kjemisk eksponering minimal. 

Hva slags stoffer er oppført under Prop 65?
Over 900 kjemikalier har blitt oppført under California Prop 65 som kreftfremkallende stoffer eller reproduksjonsgifter eller begge deler. Eksempler på slike kjemikalier inkluderer kadmium, kvikksølv og bly. Enkelte listede kjemikalier som bly er vidt distribuert over hele miljøet i luft, jord, vann og bergarter. Som et resultat er disse typer kjemikalier ofte naturlig funnet i vanlig spiste matvarer, selv om disse kjemikaliene ikke er tilsatt med vilje.